Jakub Bogusław Jagiełło — Lipiec Limeryków

13 listopada 2009

Quasilimeryk

Quasi-limeryk świeci pod światło,
nie wiem na ile świecić mu łatwo,
nie wiem na ile świecić się chce,
bo wszak pod światło świeci się źle,
niczym lać wodę w dziurawe wiadro.
28 października 2009

Muza jesienna pośrodku jesieni

Postać Twa stoi pośród jesieni,
sklepienie drzew nad Tobą się mieni,
sklepienie drzew nad Tobą się złoci,
Postać Twa się złoci pośrodku dobroci,
Gdy jesień ku pięknu tako ją przemieni.
14 wrzesienia 2009

Mąciwoda

Mąciwoda spod Kluczborka,
lała wodę do wymborka.
Lecz wciąż uciekała woda,
bo ta nasza mąciwoda,
zapomniała wetknąć korka.