Jakub Bogusław Jagiełło — Lipiec Limeryków

28 października 2009

Muza jesienna pośrodku jesieni

Postać Twa stoi pośród jesieni,
sklepienie drzew nad Tobą się mieni,
sklepienie drzew nad Tobą się złoci,
Postać Twa się złoci pośrodku dobroci,
Gdy jesień ku pięknu tako ją przemieni.