Poezja generatywna

Generator komplementów

Limeryk generatywny 1

Limeryk generatywny 2: opis + generator

Niezdeterminowanie przekładu

Rymogenerator: opis + generator

Elektrybałt

ja, bo ja