Jakub Bogusław Jagiełło — Lipiec Limeryków

14 wrzesienia 2009

Mąciwoda

Mąciwoda spod Kluczborka,
lała wodę do wymborka.
Lecz wciąż uciekała woda,
bo ta nasza mąciwoda,
zapomniała wetknąć korka.