inż. Jakub Bogusław Jagiełło

Symulacje jako narzędzie prezentacji idei humanistycznych

Wykorzystanie narzędzi, jakie oferuje informatyka i interfejsy współczesnych systemów, do prezentacji wiedzy naukowej (w formie symulacji i różnych form hipertekstowych) nie jest niczym nowym, jednak do tej pory najlepiej sprawdzało się na gruncie nauk ścisłych, takich jak matematyka, fizyka i astronomia — w których większość teorii daje się sprowadzić do formy wykresu, formuły matematycznej lub schematu. Dlaczego jednak nie użyć takiego sposobu narracji i w innych dziedzinach? Aby pokazać, że jest to możliwe przygotowałem hipertekstowo-symulacyjne realizacje kilku teorii humanistycznych (jak np. niezdeterminowania przekładu Quine'a).

Przykłady:


1. Niezdeterminowanie przekładu

2. Deklinacja

3. Podsumowanie