inż. Jakub Bogusław Jagiełło

Polskie generatory poezji

Jednym z gatunków cyberpoezji, reprezentowanym przez liczne dzieła/programy angielskojęzyczne, a stosunkowo mało popularnym na gruncie języka polskiego, głównie ze względu na specyfikę naszej gramatyki, jest poezja generatywna (zwana również algorytmiczną). Zjawisko to istnieje jednak i u nas, o czym świadczy chociażby program Leśmianator. Chciałbym podjąć próbę klasyfikacji istniejących polskojęzycznych komputerowych generatorów poezji i (w sposób przystępny dla nie-informatyków) przedstawić podstawowe narzędzia programistyczne, na których one bazują.