Зона первая

Зона-1 — jeden z pięciu obszarów, które wyznaczyliśmy na poten­cjalne miejsce lądowania. Gdy byliśmy jeszcze na orbicie w każdym z nich zrzu­co­ny został transporter ze sprzętem pozwalającym założyć tymczasowy obóz.

Wędrowaliśmy więc przez pierwszą strefę wiedzeni pulsującym syg­na­łem nadajnika lokalizacyjnego…

…aż trafiliśmy na to miejsce. Strzelistą wierzę o ścianach zdobionych intensywnie fioletowymi, geometrycznymi wzorami. Miejsce, które dużo póź­niej nazwać mieliśmy „świą­tynią syntezy”. Ale wtedy jeszcze nie wie­dzie­li­śmy, co ma się wydarzyć. Z zaciekawieniem i niedowierzaniem obser­wowa­liśmy więc tylko, jak zza zasłony drzew wyłaniają się tajemnicze mury.